Γεωπολιτική και Ιστορία: Ορισμοί, όροι και ρεύματα

Οι μαθητές/τριες του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας του Α1  με την καθοδήγηση της φιλολόγου κ. Καρίμαλη συνεργάστηκαν για τη μελέτη και δημιουργία παρουσιάσεων με θέμα: ‘.Γεωπολιτική και Ιστορία: Ορισμοί, όροι και ρεύματα’.

Η παρούσα δράση είχε στόχο να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους μαθητές με ένα corpus ορισμών και εννοιών που αφορούν στο σύγχρονη τομέα της γεωπολιτικής και τη σχέση της τελευταίας με την αρχαία Ιστορία. Το βιβλίο της αρχαίας Ιστορίας της Α Λυκείου επικεντρώνεται στη συμβαντολογία, στα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα και στην κοινωνικο-οικονομική ιστορία, χωρίς όμως να αναλύειι τα βαθύτερα κίνητρα και τις στρατηγικές των ιστορικών υποκειμένων, τις υποκείμενες σχέσεις εξουσίας που αναπροσδιορίζονται μέσω των συμμαχιών και του πολέμου. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαίο να εμπλουτισθεί το εννοιολογικό πλαίσιο των μαθητών μέσω της επιστήμης της γεωπολιτικής και των διεθνών σχέσεων.

geopolitiki Karimali