Φύλο και Λογοτεχνία: Ερμηνεία Ανθρωπολογικών Εννοιών και Ορισμών για το Γυναικείο Φύλο, την Προίκα και τη Συγγένεια.

Οι μαθητές/τριες του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας του Α2 συνεργάστηκαν με την καθοδήγηση της φιλολόγου κ. Καρίμαλη για τη μελέτη και δημιουργία παρουσιάσεων με θέμα: ‘Φύλο και Λογοτεχνία: Ερμηνεία Ανθρωπολογικών Εννοιών και Ορισμών για το Γυναικείο Φύλο, την Προίκα και τη Συγγένεια’.

Η παρούσα δράση είχε στόχο την εξοικείωση των μαθητών με ένα corpus ανθρωπολογικών ορισμών και εννοιών για το γυναικείο φύλο, τις έμφυλες σχέσεις, τις εθνογραφικές ποικιλίες δομής της οικογένειας (πατρογαμικός-μητρογαμικός τύπος συγγένειας, κατανομή ρόλων στην παραδοσιακή και σύγχρονη κοινωνία, κα) και θεσμούς που σχετίζονται με αυτές (προίκα), με τη χρήση ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών ερμηνευτικών εργαλείων [συγκριτική μέθοδος, αποδόμηση, ερμηνευτική κα]. και παραδειγμάτων από εθνογραφικές κοινωνίες Ν. Γουινέας, Αφρικής.

fylo Karimali