Εισαγωγικές στην Α Λυκείου 2020 – 2021. Οδηγίες για μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εστάλησαν από την Ε.Ε.Π.Π.Σ. οδηγίες για τους υποψηφίους για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Odigies-gia-ypojifious-F.A.

Ο Διευθυντής