Παραλαβή Δελτίου Εξεταζομένου

Από σήμερα 5/6/2020 μπορούν οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι να παραλαμβάνουν τα δελτία εξεταζομένου Πανελλαδικών εξετάσεων.

Ο Διευθυντής