Ορισμός εξεταστικών κέντρων για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ΓΕΛ 2020

Ορίστηκαν τα εξεταστικά κέντρα για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ-Φ.Α.-ΓΕΛ-ΔΔΕ-Δ΄ΑΘΗΝΑΣ