Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ορίστηκε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

-ΓΙΑ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ-ΣΧΟΛΕΣ-2020

Παρατίθεται η σχετική προκήρυξη

ΡΥΚ946ΜΤΛΒ-ΨΜΞ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-2020-ΣΧΟΛΕΣ_plo