Πρόγραμμα Σχολείου από 11/5/2020

Σας παραθέτουμε το πρόγραμμα για τα μαθήματα του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης από 11/5/2020.

Επάνοδος-11-15-5b

Στο σχολείο την εβδομάδα 11/5 – 15/5/2020 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ τα παιδιά της Α και Β Λυκείου. Οι ώρες μαθημάτων της Α και Β Λυκείου στο πρόγραμμα αναφέρονται σε Τηλεκπαίδευση.

Την Δευτέρα θα προσέλθουν στο Σχολείο τα τμήματα ΓΘ1α, ΓΘ2α, ΓΥΓ1, ΓΑΣ.

Την Τρίτη θα προσέλθουν στο Σχολείο τα τμήματα ΓΘ1β, ΓΘ2β, ΓΥΓ2, ΓΟΠ.

Τα μαθήματα επιλογής Αγγλικά και Σχέδιο θα τα παρακολουθούν μόνο τα παιδιά που εξετάζονται τα αντίστοιχα μαθήματα Πανελλαδικά.

Τα τμήματα θα κατανεμηθούν στις αίθουσες ως εξής :

ΤΜΗΜΑΑΙΘΟΥΣΑ
Γ11
Γ22
Γ34
ΓΘ1α,β1
ΓΘ2α,β2
ΓΥΓ1
ΓΥΓ24
ΓΑΣΑίθουσα Ιστορίας
ΓΟΠ5

Ο χωρισμός των τμημάτων είναι ο εξής :

ΤΜΗΜΑΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ – ΕΩΣ ΚΑΙ
Γ1αΑθ** Κ** – Δαφ** Μ**
Γ1βΔε** Τι** – Λα** Ε**
Γ2αΚα* Χ* – Μα** Θε*
Γ2βΜα** Δ* – Παπ** Δ*
Γ3αΠαπ** Μ** – Σου** Α**
Γ3βΣα** Κ* – Χρ** Πα**
ΓΘ1αΑλ** Αν** – Δημ** Ι**
ΓΘ1βΔρ** Γ** – Λε** Γ**
ΓΘ2αΜα** Χ** – Πι** Ευ**
ΓΘ2βΠρ** Ε** – Φρ** Θ**
ΓΥΓ1Αμπ** Μ** – Μι** Μ**
ΓΥΓ2Ξα** Γ** – Χρ** – Π**
ΓΑΣΔε** Τ** – Σπ** Β**
ΓΟΠΑθ** Κ – Χα** Θ*

Για υπογραφή της αίτησης-δήλωσης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις θα προσέρχονται οι μαθητές των τμημάτων που είναι στο σχολείο. Μαζί τους παρακαλούνται να έχουν και τρεις φωτογραφίες ταυτότητας. Καλή αρχή!

Ο Διευθυντής