Προτάσεις για δημιουργική απασχόληση με Προγραμματισμό κ.ά.

Προτείνονται από τις: Σοφία Γουρνά και Νικολέτα Σεϊσοπούλου, καθ. Πληροφορικής