Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής

Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής

ΥΑ-Πρόσβαση-Διαδικασίες-Οργανα-ΝΕΟ-σύστημα-2020-ΦΕΚ

Ο Διευθυντής