Έλεγχοι επίδοσης Α Τετραμήνου του ΠΓΕΛ Ευαγγελικής

Οι έλεγχοι επίδοσης για το Α Τετράμηνο θα δοθούν στους γονείς την Τετάρτη 5/2/2019 από 12:00 – 14:00.

Ο Διευθυντής