Εγκύκλιος για την εξέταση στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 – 2020 με το νέο σύστημα.

Εξεδόθη αναλυτική εγκύκλιος για την εξέταση στις Πανελλαδικές 2019-2020 υποψηφίων με το νέο σύστημα εξετάσεων.

ΕΞΕ-9398-2020-Εγκύκλιος-ενημέρωση-για-πανελλαδικές-ΝΕΟ-σύστημα

Ο Διευθυντής