Εγκύκλιος για την εξέταση αποφοίτων με το παλαιό σύστημα στις Πανελλαδικές 2019 -2020.

Εξεδόθη αναλυτική εγκύκλιος για την εξέταση στις Πανελλαδικές 2019-2020 αποφοίτων με το παλαιό σύστημα εξετάσεων.

ΕΞΕ-9343-2020-Εγκύκλιος-ενημέρωση-για-ΠΑΛΑΙΟ-σύστημα-εξετάσεων

Ο Διευθυντής