Εισήγηση εκπαιδευτικού του σχολείου μας σε Πανελλήνιο Συνέδριο

«Ετεροπαρατήρηση και ετεροαξιολόγηση στην εισαγωγή γνωστικής και μεθοδολογικής καινοτομίας στη Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Λυκείου σε Πρότυπο ΓΕΛ» είναι ο τίτλος της εισήγησης της φιλολόγου Καλυψώς Ν. Λάζου –Μπαλτά στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Εκπαίδευση & Πολιτισμός» που διοργανώθηκε από τις 10-12 Μαΐου 2019, στο Κολλέγιο Αθηνών, ως προϊόν της συνεργασίας του παραπάνω εκπαιδευτηρίου με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης ΕΚΕΔΙΣΥ και την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.
Η εισήγηση καταγράφει το περιεχόμενο μίας ωριαίας διδασκαλίας στη Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Λυκείου, που η εκπαιδευτικός προσέφερε στον Σύλλογο Διδασκόντων της Σχολής για ετεροπαρατήρηση και καταγράφει τα σχόλια των εκπαιδευτικών που αξιολογούν την εκπαιδευτική καινοτομία (μεθοδολογική και γνωστική) που προέκυψαν από στατιστική επεξεργασία της κλείδας ετεροπαρατήρησης που τους διανεμήθηκε.
Η δράση ετεροπαρατήρησης διοργανώθηκε στο πλαίσιο της διάχυσης της επιμόρφωσης που η κ. Καλυψώ Λάζου έλαβε στην Φινλανδία και στην Εσθονία, τον Απρίλιο του 2018, κατά τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Erasmus KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων.
Αντικείμενο της διδασκαλίας αποτέλεσε ο πρακτικός σκοπός ενός αυτοβιογραφικού σημειώματος, του κεφαλαίου Βιογραφικά Είδη (σελίδες 91-103 του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας). Η διδασκαλία στόχευε στη συμπλήρωση αυτοβιογραφικού σημειώματος από τους μαθητές του Β1 τμήματος του Πρότυπου ΓΕΛ της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, με χρήση εργαλείων ατομικής συμβουλευτικής. Εφαρμόστηκε παιχνίδι ρόλων και ομαδοσυνεργατική μέθοδος με εμπλοκή στις μαθητικές ομάδες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ετεροπαρατήρηση, οι οποίοι υποδύθηκαν τους σημαντικούς άλλους στη ζωή των μαθητών τους. Δημιουργήθηκε ένα βιωματικό εργαστήριο, στο οποίο κάθε Συμβουλευόμενος χρησιμοποίησε το «Ερωτηματολόγιο Προσωπικών Αντιλήψεων για τη Διερεύνηση Δυνατοτήτων Σταδιοδρομίας» του που συμπλήρωσαν τρεις «Σημαντικοί Άλλοι», τρία πρόσωπα δηλαδή που επηρεάζουν αποφασιστικά την ανάπτυξή του και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Πρόκειται για έναν φίλο του, τον εκπαιδευτικό που ο ίδιος είχε επιλέξει και έναν γονέα, τον οποίο υποδύθηκε ένας συμμαθητής του. Ο Συμβουλευόμενος κλήθηκε έπειτα να αξιολογήσει τις απαντήσεις που έλαβε ως προς την εγκυρότητά τους και να ενσωματώσει όσες αποδέχτηκε ως αληθείς στο αυτοβιογραφικό του σημείωμα, το οποίο συνέθεσε με βάση το πρότυπο του ευρωπαϊκού αυτοβιογραφικού σημειώματος (europass).
Το έντυπο της ενδοσχολικής ετεροπαρατήρησης σχεδιάστηκε από τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και αξιοποιήθηκε στην ετεροαξιολόγηση του 2014 στα Π&Π σχολεία. Η υπ’ αρ. 7 ερώτηση προστέθηκε από τους παρατηρούμενους στο πλαίσιο της ετεροπαρατήρησης της διδασκαλίας μαθηματικούς του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Σωτήριο Δ. Χασάπη και Αλκιβιάδη Γ. Τζελέπη. Οι συνάδελφοι αξιοποίησαν το ίδιο έντυπο στο Εργαστήριο Άλγεβρας που λειτουργεί στο σχολείο για όγδοη χρονιά φέτος, καθώς και στην ετεροπαρατήρηση που οργάνωσαν για τη διάχυση επιμόρφωσης που έλαβαν αμφότεροι στο πλαίσιο του Σχεδίου της Βασικής Δράσης ERASMUS KA1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, με τίτλο: «Η ευρωπαϊκή καινοτομία ως αντικείμενο επιμόρφωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού προσωπικού», στο οποίο συμμετείχαν καθηγητές της Σχολής, το σχολικό έτος 2017-2018.