Άρθρο καθηγητή του Σχολείου μας

Διαβάστε στην σελ. 21-24 των Χημικών Χρονικών άρθρο του καθηγητή του σχολείου μας Δρ. Χριστόδουλου Μακεδόνα για την ” Εισαγωγή βασικών αρχών της ιατρικής χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση”

CHEM_CHRO_JULY-AUG2019