Εκπαιδευτική εκδρομή Βόλος – Θεσσαλονίκη

Παραθέτουμε την προκήρυξη της εκπαιδευτικής εκδρομής για την Γ Λυκείου στον Βόλο και την Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη-πενθήμερης-ΠΓΕΛ-Ευαγγελικής_2019-2020

το πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών

Praktiko-aposfragisis-Volos-Thessaloniki-PGEL-Euaggelikis

τις προσφορές

ProsfAcadimos

ProsfConnection

ProsfHappyDays

ProsfManesis

ProsfOurTrav

ProsfTravelBug

το ιδιωτικό συμφωνητικό

IdSimfVolThes_pub

και τον αριθμό ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης 20013334/20011935 Allianz Ελλάς.

Ο Διευθυντής