Ευχαριστίες

Ο Όμιλος Χημείας της Σχολής μας ευχαριστεί την εταιρεία Brick by Brick και προσωπικά τον κ. Σπύρο Τζούφα για την προσφορά 8 σετ από τουβλάκια LEGO.

Τα LEGO θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συσκευών φασματοφωτομετρίας από τους μαθητές μας.

Οι συσκευές που θα κατασκευαστούν παρουσιάζονται στο ακόλουθο video: https://www.youtube.com/watch?v=2HIwzZUsbO4