Βεβαιώσεις Συμμετοχής στις Πανελλαδικές 2019

Την Δευτέρα 15/7/2019 από τις 12:00 – 14:00, την Τρίτη 16/7/2019 από τις 09:00 – 14:00 και κάθε επόμενη Τρίτη οι ενήλικοι μαθητές/μαθήτριες της Γ Λυκείου ή οι γονείς τους μπορούν να παραλαμβάνουν από το Σχολείο τις βεβαιώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019. Παρακαλούμε οι προσερχόμενοι για την παραλαβή να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

Ο Διευθυντής