Οδηγίες για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στα ΓΕΛ

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ  κοινοποιήθηκε το με αριθμό πρωτ. 102163/2019 έγγραφο με τίτλο Οδηγίες για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στα ΓΕΛ

ΕΞΕ-102163-2019-Οδηγίες-για-την-αλλαγή-Ομάδας-Προσανατολισμού-στα-ΓΕΛ