Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων 2019

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ  εστάλη το με αριθμό πρωτ.96178/2019 έγγραφο με τίτλο
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων 2019.

1