Διάκριση μαθητών σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιστορίας

Η μαθήτρια του της Α τάξης Λυκείου (τμήμα 3), Αγγελική Χαραλαμποπούλου βραβεύτηκε ανάμεσα στους 5 πρώτους μαθητές στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιστορίας που οργάνωσε η σχολή Μωραίτη με  τίτλο: “Ιστορία της Ευρώπης και του Κόσμου 20ος αιώνας” (https://istoria4teens.com).
Ο διαγωνισμός έγινε το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στο ϊδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και η βράβευση έλαβε χώρα την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 στη σχολή Μωραίτη.

Επίσης και οι μαθητές Χάρης Βεργαδής (Α1) και Δημήτρης Τσομώκος (Α3) έλαβαν μέρος στον ίδιο διαγωνισμό επιδεικνύοντας ζήλο και συνέπεια. Συγχαρητήρια στους μαθητές μας.