Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αθανασίου Δημήτριο γονέα μαθητή μας που προσέφερε αφιλοκερδώς γραφιστικές εργασίες για εκδήλωση και την ιστοσελίδα του Σχολείου μας.

Ο Διευθυντής