Στοιχεία υποψηφίων μαθητών για την Α Λυκείου του Σχολείου μας

Παρατίθεται ο κατάλογος με τους κωδικούς των μαθητών/μαθητριών που δήλωσαν ότι επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α Λυκείου του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Katastasi-Ypojhfiwn-A-Luk-PGEL-Euagg-5-6-2019

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στην Γ Γυμνασίου του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 και θα συνεχίσουν εκ του νόμου αυτοδικαίως στην Α Λυκείου του Προτύπου Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Επίσης περιλαμβάνονται οι μαθητές/μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις 24/6/2019 για εισαγωγή στην Α Λυκείου. Οι μέχρι στιγμής (5/6/2019) διαθέσιμες θέσεις είναι 30 (τριάντα).

Παρακαλώ τους κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών να ελέγξουν τους κωδικούς.

Επίσης παρακαλώ να ελέγξουν ότι τα στοιχεία της εκτυπωμένης αίτησης ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ με τα στοιχεία της ταυτότητας του/της υποψηφίου.
Αν δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό ή υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα στοιχεία της εκτυπωμένης αίτησης και των στοιχείων της ταυτότητας του παιδιού να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέχρι και τις 7/6.

Η εκτυπωμένη αίτηση και η ταυτότητα του/της υποψηφίου πρέπει να προσκομιστούν απαραίτητα κατά την ημέρα της εξέτασης.

Ο Διευθυντής