Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων)

Παρατίθενται οδηγίες για την διαδικασία αναγνώρισης διάκρισης μαθητών/μαθητριών σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) (Προσοχή Προθεσμία!!)

Odigies-Gia-Vevaioseis-Nikis_signed

καθώς και οι σχετικές αιτήσεις εδώ και εδώ

Ο Διευθυντής