Παράδοση Ελέγχων Προόδου Β Τετραμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι προόδου του Β Τετραμήνου θα παραδοθούν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών την Τετάρτη 22/5/2019 από 12:00 – 14:00.

Ο Διευθυντής