Η Υ.Α. για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. που καθορίζει την διαδικασία για την εισαγωγή στα ΠΠΣ.

YA-eisagogikes_fek_1638_2019

Σημαντικές ημερομηνίες για την εισαγωγή στην Α Λυκείου:

27/5/2019 – 4/6/2019 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/pps/

4/6/2019 – 6/6/2019 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο Σχολείο για εξέταση Φ.Α.

Μέχρι και τις 7/6/2019 έλεγχος από τους γονείς ορθότητας στοιχείων και σε περίπτωση λάθους αίτηση διόρθωσης στο Σχολείο.

24/6/2019 Εξετάσεις

Για μια κωδικοποιημένη μορφή του ΦΕΚ δείτε :

http://bit.do/eSpUB

Ο Διευθυντής