Αφετηρία η κλιματική αλλαγή, οδηγός μας η αειφορία και το ταξίδι γνώσης για ένα “ανοιχτό σχολείο” έχει στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Με την συμμετοχή του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό έργο «Open Schools for Open Societies» 

με συντονίστρια την Μαθηματικό Κα Αργύρη Παναγιώτα, οι μαθητές του Β1 τμήματος συμμετείχαν ενεργά στην δημιουργία του project με τίτλο : «Sustainable development guide for protection the enviroment»

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/sustainable-development-guide-protection-enviroment-854031
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos_authoring_tool/view/854031/853955

Οι μαθητές μας αναλαμβάνουν τον ρόλο μέλους «επιστήμης των πολιτών» όπου διερευνούν πολλές και διαφορετικές πτυχές του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής από πραγματικά δεδομένα (μετεωρολογία, ρυπογόνες ουσίες). Επικεντρωνονται στην κατάθεση προτάσεων για την μείωση των εκπομπών του διοξεδίου του άνθρακα με συγκεκριμένες λύσεις (διαιτολόγιο, μεταφορές, εναλλακτικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο προτεραιότητα έχει η ισότητα των δύο φύλων στην ανάληψη ρόλων, συνεργατικά παιχνίδια και συζητήσεις για ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από την βιοτεχνολογία.

Ανοιχτή πρόσβαση στις εργασίες στην ψηφιακή κοινότητα του σχολείου μας:

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/envriromental-education-853955

Οι εργασίες των μαθητών μας θα συμμετέχουν και στις καινοτόμες δράσεις που οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ( www.eun.org ) στα πλαίσια του STEM Discovery Week 2019 http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdw19