Προκήρυξη πενθήμερης εκδρομής στην Γερμανία – Μόναχο και το πρακτικό αποσφράγισης.

Παρατίθεται προκήρυξη για πενθήμερη εκδρομή της Β Λυκείου στην Γερμανία – Μόναχο

Prokiriji GEL Euaggelikis Monaxo

Ο Διευθυντής

 

Παρατίθεται και το πρακτικό αποσφράγισης

Praktiko aposfr Monaxo - No sign Publ

Ο Διευθυντής