Το Σχολείο μας επελέγη για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα OSOS του ΙΕΠ

Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης ανήκει στα σχολεία που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies» (https://www.openschools.eu/). 

Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία για την υλοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της υπεύθυνης, έρευνας και καινοτομίας, που θα φέρει τους μαθητές κοντά στα πραγματικά ζητήματα και προβλήματα, μετασχηματίζοντας τις γνώσεις της σχολικής τάξης σε προτάσεις και λύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας. Η επιλογή έγινε ανάμεσα σε Σχολεία όλης της Ελλάδας μετά από πρόταση που υπέβαλλε το Σχολείο.

Συντονίστρια των δράσεων και των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του πλαισίου του ευρωπαϊκού έργου είναι η Κα Αργύρη Παναγιώτα (Μαθηματικός), η οποία είχε και την κύρια ευθύνη σύνταξης της πρότασης, και συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην ομάδα του έργου είναι η Κα Χαβαριώτη Μαρία (Χημικός) και ο Κ. Θεοδωρίδης Γεράσιμος (Βιολόγος).

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους.

Ο Διευθυντής