Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά τους κυρίους Μερκούρη Νικόλαο και Σουλαντίκα Κωνσταντίνο, γονείς μαθητών μας, γιατί προσέφεραν τέσσερεις κούτες φωτοτυπικό χαρτί για τις ανάγκες του Σχολείου.

Προσπαθούμε όλα τα έγγραφά μας να είναι ηλεκτρονικά όμως σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση χαρτιού είναι απαραίτητη.

Επίσης ευχαριστούμε τον κύριο Ηλιόπουλο Ιωάννη, γονέα μαθήτριάς μας, για την προσφορά ειδών αξίας 30 ευρώ στον Θεατρικό Όμιλο.

Ο Διευθυντής