Πρόγραμμα από 17/12/2018

Παρατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου από 17/12

classes 12

 

και οι αίθουσες

classrooms 12.4

 

Επίσης μια μικρή αλλαγή για 19 και 20/12/2018

version 12

Ο Διευθυντής