Συνεργασία με την AIESEC (παράρτημα ΕΚΠΑ διεθνούς φοιτητικής οργάνωσης AIESEC)

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αρναούτη Ειρήνη (ΠΕ06) και Σβώλη Κωνσταντίνα (ΠΕ09)

Διάρκεια Δράσης: 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα ανά τμήμα για 4 τμήματα, σύνολο 8 ώρες/εβδομάδα, για διάστημα 5 εβδομάδων (10/3/2014 – 11/4/2014)

Τάξη: Α’ ΓΕΛ (Τμήματα: Α1, Α2, Α3, Α4)

Αντικείμενο Δράσης

Σε συνεργασία με ένα φοιτητή – μέλος της διεθνούς φοιτητικής οργάνωσης AIESEC από την Ολλανδία, υλοποιήθηκαν εν ώρα μαθήματος οι ακόλουθες δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα:

  • Υλοποίηση εργαστηρίωνγια τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και κατανόηση (παρουσίαση της χώρας και κουλτούρας του ασκούμενου φοιτητή, παραδοσιακοί χοροί και παιχνίδια)
  • Υλοποίηση εργαστηρίωνγια την ανάπτυξη δεξιοτήτων – soft skills (ομαδική συνεργασία, αυτογνωσία, δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης, διαχείριση χρόνου, καινοτομία σκέψης και δημιουργικότητα)
  • Εμβάθυνση σε παγκόσμια κοινωνικά θέματα, με έμφαση στην νεανική επιχειρηματικότητα

Επιδιωκόμενοι Στόχοι

  1. Ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών
  2. Εξέλιξη της παγκόσμιας κατανόησης και της κουλτούρας των άλλων λαών
  3. Παροχή πρακτικών γνώσεων στους μαθητές σχετικά με χρήσιμες δεξιότητες, ωφέλιμες τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική τους εξέλιξη
  4. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα ως νέοι πολίτες να γνωρίσουν και να συνεισφέρουν με λύσεις στα καίρια προβλήματα της Ελλάδας, όπως η ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
  5. Χρήση και εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας καθότι όλη η δράση διεκπεραιώθηκε στην ξένη γλώσσα.

Περιεχόμενο Συναντήσεων

1η Συνάντηση: Αυτοπαρουσίαση του φοιτητή και παρουσίαση της ευρωπαϊκής χώρας προέλευσής του με παρουσίαση PowerPoint

2η Συνάντηση: Διεξαγωγή ομαδικών παιχνιδιών για την ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικότητας των μαθητών. Ακολούθησε συζήτηση για τις δεξιότητες που δούλεψαν μέσω αυτών των παιχνιδιών και οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαδική εργασία (team work).

3η Συνάντηση: Διεξαγωγή ενός ομαδικού παιχνιδιού, μέσω του οποίου οι μαθητές ασκήθηκαν στο να δουλεύουν ομαδικά (team work) και να διαπραγματεύονται (negotiate) με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος (problem solving).

4η Συνάντηση: Παρουσίαση των  δεξιοτήτων επικοινωνίας (communication skills) με τις ακόλουθες παραμέτρους: γενικές πληροφορίες (general information), δημόσια ομιλία (public speaking), δεξιότητες παρουσίασης (presentation skills), αποτελεσματική επικοινωνία (effective communication) με παρουσίαση PowerPoint. Στη συνέχεια, συζητήθηκε τι είναι η ανατροφοδότηση (feedback), ποιος ο σκοπός της και ποιος είναι ο σωστός τρόπος να γίνεται. Ακολούθησε πρακτική ανατροφοδότησης από τους μαθητές στον φοιτητή για την παρουσίαση του.

5η Συνάντηση: Πρακτική άσκηση για τις δεξιότητες παρουσίασης. Οι μαθητές προετοίμασαν σε ομάδες από μία παρουσίαση για ένα θέμα της επιλογής τους και αφού έκαναν την παρουσίαση στην ολομέλεια, ακολούθησε συζήτηση με τους συμμαθητές τους, από τους οποίους έλαβαν ανατροφοδότηση.

6η Συνάντηση: Διεξαγωγή ομαδικού παιχνιδιού με σκοπό τη σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την υλοποίηση ενός ομαδικού έργου (time management και project management). Ακολούθησε συζήτηση για τις δεξιότητες που δούλεψαν οι μαθητές μέσω αυτού του παιχνιδιού και των δυνατοτήτων βελτίωσής τους.

7η Συνάντηση: Παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ολλανδίας από τον φοιτητή και της Ελλάδας από τους μαθητές. Αντιπαραβολή των δύο συστημάτων και ακολούθησε συζήτηση για τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Άσκηση επιχειρηματολογίας (debate) μεταξύ δύο ομάδων μαθητών, οι οποίες κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα η καθεμία.

8η Συνάντηση: Παρουσίαση δύο παραδοσιακών τραγουδιών και χορών της Ολλανδίας από τον φοιτητή και δύο παραδοσιακών τραγουδιών και χορών της Ελλάδας από τους μαθητές με σκοπό την αμοιβαία πολιτιστική κατανόηση.

9η Συνάντηση: Παρουσίαση διαφόρων ειδών μουσικής και χορών της Ελλάδας από τους μαθητές με ακουστικό υλικό και ανάλυση της προέλευσης και του νοήματος του κάθε είδους. Ο φοιτητής κέρασε τους μαθητές τυπικά γλυκά της χώρας του. Σκοπός ήταν η αμοιβαία πολιτιστική γνωριμία και κατανόηση.