Περί ενός κύκλου και μιας δύναμης

Ένα άρθρο μαθητριών μας Δ. Ζαμπετάκη και Ε. Ευαγγελάτου υπό την καθοδήγηση της κ. Σιώπη

ABOUT A CIRCLE AND A POWER

και η σχετική παρουσίαση.