Εκπαίδευση στην χρήση ψηφιακών εργαστηρίων (online labs) και εκπαιδευτικών εφαρμογών και στη δημιουργία συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ-1

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ_2

 

Φωτογραφικό Υλικό και Παραδοτέα

24.1.2018

https://drive.google.com/open?id=1TqtegOJTa3LcdwFH5d8m1ga_BSW0gDUv

Παρουσίαση εδώ. Επίσης, εδώ μπορείτε να βρείτε παρουσίαση ενασχόληση των μαθητών της με τις Μεγάλες Ιδέες της Επιστήμης.

23.11.2018

https://drive.google.com/open?id=0BzEYxL1m8QuyTmZIT2o3V2VKQjQ

Yποστηρικτικό υλικό, με τη μορφή βίντεο, αλλά και το Εγχειρίδιο Υποστήριξης Εκπαιδευτικών στα Ελληνικά.

Επίσης, εδώ θα βρείτε ένα Space (φάκελο) που περιέχει την παρουσίαση και το εγχειρίδιο στα ελληνικά.

13/12/2017

Εδώ μπορείτε να δείτε το ILS που παρουσίασε η κ. Αργύρη κι εδώ είναι  το space που έχουμε δημιουργήσει κι έχει όλο το υλικό για το οποίο συζητήσαμε και φυσικά και το εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά, που ζητήθηκε συγκεκριμένα από συμμετέχουσες.