Διάχυση Καλών Πρακτικών – Οι παρουσιάσεις

Σας παραθέτουμε τις αφίσες που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα Διάχυσης καλών πρακτικών που πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας την Κυριακή 10/10/2018.