Πρόγραμμα από 19/11 – 23/11

Παρατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου από 19 – 23/11/2018

classes 10

καθώς και οι αντίστοιχες αίθουσες διδασκαλίας

classrooms 10

Ο Διευθυντής