Επιμορφωτικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στο Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης διοργανώνονται δύο επιμορφωτικές συναντήσεις σε συνεργασία με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Άγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ο Διευθυντής