Συμμετοχή στην Ημερίδα Διάχυσης Καλών Πρακτικών του Σχολείου

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που συμμετείχαν στο έργο Erasmus+ KA1 με θέμα «Η ευρωπαϊκή καινοτομία ως αντικείμενο επιμόρφωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού προσωπικού» παρουσίασαν το έργο και τα μαθησιακά του αποτελέσματα στην Ημερίδα Διάχυσης Καλών Πρακτικών του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης με αναρτημένη ανακοίνωση. Η ημερίδα, η οποία ήταν ανοιχτή για το ευρύ κοινό, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου την Κυριακή 7/10/2018, στις 17:00-20:00. Επισυνάπτεται η αναρτημένη ανακοίνωση.