Περιπτώσεις δικαιολογημένων απουσιών

Για να χαρακτηριστεί η φοίτηση μαθητή/μαθήτριας ως επαρκής οι απουσίες του/της δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 114. Ο χαρακτηρισμός δικαιολογημένες – αδικαιολόγητες έχει καταργηθεί.

Περιπτώσεις για τις οποίες μαθητής/μαθήτρια μπορεί να υπερβεί τις 114 απουσίες παρατίθενται στο άρθρο 24 της Υ.Α. 10645/23-1-2018

Dikaiologisi Apousion