Προετοιμασία για το πρόγραμμα EUROSCOLA

Όσοι μαθητές/μαθήτριες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα EUROSCOLA μπορούν να βρούν πληροφορίες (και για την προετοιμασία τους) στο πιο κάτω έγγραφο.

Program EUROSCOLA