ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΣ ΤΟΥ Π. ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Η ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6/2017  ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  lykevsch@sch.gr