Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των προς απόσπαση εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την μοριοδότηση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του Σχολείου ο πίνακας των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών για το Σχ. έτος 2018 -2019 είναι ο ακόλουθος:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥΚΛΑΔΟΣΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
221880ΠΕ0217
220332ΠΕ0224
183369ΠΕ0257
209568ΠΕ0217
173368ΠΕ0230
218369ΠΕ04.0115,5
214806ΠΕ04.010
211228ΠΕ04.019,5
210170ΠΕ04.0216
193700ΠΕ04.0216,5
221700ΠΕ780

Το Εποπτικό και Επιστημονικό Συμβούλιο του Σχολείου.