Νέο χρονοδιάγραμμα για τα αποτελέσματα των αποσπάσεων

Δόθηκε από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. νέο χρονοδιάγραμμα για τις αποσπάσεις καθηγητών με αυξημένα προσόντα στα Π.Π.Σ.

Συγκεκριμένα :

– 12.6.2018 έγκριση από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. των επικαιροποιημένων κενών και πλεονασμάτων που διαβιβάστηκαν από τα σχολεία.

– Την 19η.6.2018 προκήρυξη των θέσεων από τα ΕΠΕΣ και αποστολή των προκηρύξεων στη Δ.Ε.Π.Π.Σ.

– Μέχρι 22.6.2018 υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

– Στις 28.6.2018 ώρα 14.00 (αντί στις 26.6.2018) ανάρτηση πίνακα κατάταξης των υπό απόσπαση εκπαιδευτικών με βάση τη μοριοδότηση των ΕΠ.Ε.Σ.
– Μέχρι 2.7.2018 (αντί στις 28.6.2018) υποβολή ενστάσεων στο ΕΠ.Ε.Σ. πρώτης προτίμησης

– Στις 5.7.2018 (αντί στις 3.7.2018) ανάρτηση οριστικών πινάκων μορίων των εκπαιδευτικών μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα ΕΠ.Ε.Σ.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο

DEPPS Neo xronodiagramma apospaseon

Ο Διευθυντής