Νέα Υπενθύμιση!! Καθορισμός ώρας εισαγωγικών Α Λυκείου. Αριθμός θέσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. οι εξετάσεις στα Πρότυπα Λύκεια (υποψήφιοι μαθητές/μαθήτριες για την Α Λυκείου) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 – 12.00.

Η προσέλευση των μαθητών στο χώρο του Σχολείου θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 9.00 π.μ.

Επίσης σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία που διαθέτει το σχολείο οι κενές θέσεις προς πλήρωση στην Α Λυκείου είναι πέντε (5).

Ο Διευθυντής.