Αναβολή Παράδοσης Απολυτήριων – Παράδοση Ελέγχων Α και Β Λυκείου

Κατ’ εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας δεν θα προβούμε σε έκδοση απολυτηρίων μέχρι να μας ειδοποιήσουν.

Επομένως στις 14/6/2018 ΔΕΝ θα παραδώσουμε απολυτήρια όπως είχε προγραμματιστεί.

Την Τρίτη 19/6 μετά τις Πανελλήνιες στις 13:00 θα παραδώσουμε ελέγχους επίδοσης της Α και Β Λυκείου. Επίσης αυτή είναι η τελευταία ημέρα αιτήσεων για αναβαθμολόγηση.

Ο Διευθυντής