Αποτελέσματα Γ Λυκείου – Αναβαθμολογήσεις

Εκδόθηκαν σήμερα 6/6/2018 τα αποτελέσματα για τους μαθητές/μαθήτριες της Γ Τάξης του Σχολείου μας. Οι ενήλικοι/κες μαθητές/μαθήτριες μπορούν να παραλάβουν τους ελέγχους επίδοσης με τους βαθμούς των γραπτών δοκιμασιών κάθε ημέρα 12:30 – 13:00. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση γίνονται δεκτές μέχρι και 11/6/2018 με την λατάθεση του κατάλληλου παράβολου.

Ο Διευθυντής