Τελικά στοιχεία υποψηφίων μαθητών για την Α Λυκείου του Σχολείου μας

Ανακοινώθηκαν, μετά τις διορθώσεις, τα ονόματα των μαθητών/μαθητριών που είναι υποψήφιοι για την Α Λυκείου του Προτύπου ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται και οι μαθητές/μαθήτριες της Γ Γυμνασίου του Προτύπου ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής που αυτοδικαίως συνεχίζουν στην Α Λυκείου.

Telikos Pinakas 24 5 2018

Ο Διευθυντής