Έλεγχοι επίδοσης Β Τετραμήνου.

Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών/μαθητριών του Προτύπου ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής για το Β Τετράμηνο θα επιδοθούν στους κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών την Παρασκευή 25/5/2018 από 13:00 – 14:00.

Ο Διευθυντής