Ανακοίνωση ημερομηνιών για πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για τις πρακτικές δοκιμασίες στα ΤΕΦΑΑ έτους 2017 – 2018.

  Η εγκύκλιος παρατίθεται παρακάτω :

Deltio Tipou TEFAA 2018

Ο Διευθυντής