Στοιχεία υποψηφίων μαθητών για την Α Λυκείου του Σχολείου μας

Παρατίθεται ο κατάλογος των μαθητών που δήλωσαν ότι επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α Λυκείου του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Cand_A_Luk_Euag_15_05_18_publ

Ο κατάλογος μπορεί να κατέβει από εδώ.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στην Γ Γυμνασίου του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και θα συνεχίσουν εκ του νόμου αυτοδικαίως στην Α Λυκείου του Προτύπου Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Επίσης περιλαμβάνονται οι μαθητές/μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις 22/6 για εισαγωγή στην Α Λυκείου. Οι μέχρι στιγμής (15/5/2018) διαθέσιμες θέσεις είναι 4 (τέσσερεις).

Παρακαλώ τους κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών να ελέγξουν τα στοιχεία και να επικοινωνήσουν μαζί μας, μέχρι και τις 23/5, σε περίπτωση λάθους.

Ο Διευθυντής