ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές εγγραφές.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών / μαθητριών στην επόμενη τάξη θα πραγματοποιηθούν από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 στην διεύθυνση 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το παρακάτω έγγραφο.

Hlektroniki aitisi eggrafis Ekdosi 2

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τυχόν ηλεκτρονικές αιτήσεις – δηλώσεις εγγραφής που υποβλήθηκαν πριν την 14η Μαΐου, θα διαγραφούν. Όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση πριν την εν λόγω ημερομηνία έναρξης θα πρέπει να τις υποβάλουν εκ νέου μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Dieukriniseis Hl

Ο Διευθυντής